صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

به نام خدا


  مدیریت و سیاستگزاری در رسته راه و راهسازی در سطح ملی و بین‏ المللی نیازمند اطلاعات دقیق و آماری از وضعیت تمامی پارامترهای زیست محیطی و الگوهای توسعه پایدار در یک منطقه است. در واقع تصمیم‏ گیری صحیح در مورد اجرای پروژه های راهسازی و اندرکنش آن با ملاحظات زیست محیطی نیازمند بصیرت و آگاهی کامل در مورد خطرات احتمالی پروژه ‏ها از جمله راهسازی بر محیط زیست است. برگزاری همایش ‏های تخصصی مانند همایش توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست می تواند قوه بینایی مدیران، ارگان‏ها، متخصصان، شرکت‏ها، پیمانکاران و دیگر دست اندرکاران رسته راه و راهسازی را جهت تصمیم‏ گیری بهتر تقویت کند. امروزه رسیدن به شاخص های توسعه پایدار مستلزم توسعه مطلوب زیرساخت‏ های کشور از جمله شبکه حمل و نقل و راهسازی می‏ باشد. جهت دسترسی به آرمان ‏های توسعه پایدار در راهسازی و مد نظر قرار گرفتن ملاحظات زیست محیطی گروه مهندسان مشاور پارس چگالش با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز اولین و دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست را در سال های 1394 و 1395  در شهر شیراز برگزار کرد که بازتاب گسترده‏ ای در محافل علمی و اجرایی کشور داشت.

 

 

 

     بر اين اساس، دبیرخانه " اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی و  نمایشگاه توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست" در نظر دارد این همایش را با همکاری دانشگاه شیراز در سطح بین‏ المللی در تاریخ 30 اذرماه 1396 در شهر شیراز برگزار نماید.

 

 

بدین وسیله با افتخار از تمامي اساتید، متخصصان، كارشناسان، مهندسان مشاور، پیمانکاران،  پژوهشگران و دانشجویان دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين همایش در اين رويداد مهم بين‏ المللی مشارکت نموده وبا ارسال مقالات مرتبط با محورهای همایش زمینه‏ ساز پربارتر شدن این همایش و دستیابی به نتایج علمی و عملی مد‏نظر از این همایش فراهم سازند.