اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پذیرش چکیده همراه با اصل مقاله

به اطلاع کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به درخواست‏ های مکرر، آن دسته از پژوهشگرانی که موفق به ارسال چکیده خود در مهلت مقرر نگردیده اند، می توانند اصل مقاله خود را تا تاریخ 30 مهرماه 1396 به وبسایت همایش ارسال فرمایند.


ادامه مطلب1396/06/09

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر