• ...
پذیرش چکیده همراه با اصل مقاله
به اطلاع کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به درخواست‏ های مکرر، آن دسته از پژوهشگرانی که موفق به ارسال چکیده خود در مهلت مقرر نگردیده اند، می توانند اصل مقاله خود را تا تاریخ 30 مهرماه 1396 به وبسایت همایش ارسال فرمایند.
1396/06/09 ادامه مطلب


  معرفی همایش

 

به نام خدا

  مدیریت و سیاستگزاری در رسته راه و راهسازی در سطح ملی و بین‏ المللی نیازمند اطلاعات دقیق و آماری از وضعیت تمامی پارامترهای زیست محیطی و الگوهای توسعه پایدار در یک منطقه است. در واقع تصمیم‏ گیری صحیح در مورد اجرای پروژه های راهسازی و اندرکنش آن با ملاحظات زیست محیطی نیازمند بصیرت و آگاهی کامل در مورد خطرات احتمالی پروژه ‏ها از جمله راهسازی بر محیط زیست است. برگزاری همایش ‏های تخصصی مانند همایش توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست می تواند قوه بینایی مدیران، ارگان‏ها، متخصصان، شرکت‏ها، پیمانکاران و دیگر دست اندرکاران رسته راه و راهسازی را جهت تصمیم‏ گیری بهتر تقویت کند. امروزه رسیدن به شاخص های توسعه پایدار مستلزم توسعه مطلوب زیرساخت‏ های کشور از جمله شبکه حمل و نقل و راهسازی می‏ باشد. جهت دسترسی به آرمان ‏های توسعه پایدار در راهسازی و مد نظر قرار گرفتن ملاحظات زیست محیطی گروه مهندسان مشاور پارس چگالش با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز اولین و دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست را در سال های 1394 و 1395  در شهر شیراز برگزار کرد که بازتاب گسترده‏ای در محافل علمی و اجرایی کشور داشت.

     بر اين اساس، دبیرخانه " اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی و  نمایشگاه توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست" در نظر دارد این همایش را با همکاری دانشگاه شیراز در سطح بین‏ المللی در تاریخ های 29 و 30 اذرماه 1396 در شهر شیراز برگزار نماید.

   بدین وسیله با افتخار از تمامي اساتید، متخصصان، كارشناسان، مهندسان مشاور، پیمانکاران،  پژوهشگران و دانشجویان دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين همایش در اين رويداد مهم بين‏ المللی مشارکت نموده وبا ارسال مقالات مرتبط با محورهای همایش زمینه‏ ساز پربارتر شدن این همایش و دستیابی به نتایج علمی و عملی مد‏نظر از این همایش فراهم سازند.

  محورهای همایش
  • راهســـازی و محــیـط زیــسـت
  • راهســـازي و ابــنــــیه فنــی
  • راهســـازی  و ایــمـــنــــی
  • راهســـازی  و ژئـوتـکنــــیـک
  • حمـــل و نقــــل ریـــلـــی
  • راهســـازي و کاهــش هزيـنه هـا
  • تعـمــیــر و نـــگهـــداری راه
  • راهســـازي، هیدرولیـک و آبخیـزداری
  • کاربرد فنـاوری ها و مصالح جدیـد و سازگار با محیـط زیست در راهسـازی
  • کاربرد سیـستـم های اطـلاعات مـکانی و سـنجـش از دور در راهسـازی
محورهای همایش
تاریخ های مهم

دبیرخانه همایش

يكشنبه 30 مهر ماه 1396

تا همایش ...

059
برگزار کنندگان
حامیان
حامیان رسانه ای